Grāmatvedības pakalpojumi


Mūsu pakalpojumi

Par mums 

Mūsu uzņēmums ir dibināts 2006. gada decembrī un specializējas grāmatvedības pakalpojumu sniegšanā, nodokļu konsultācijās. Uzņēmumu ir dibinājusi Anita Blumberga, kurai ir ilggadēja darba pieredze grāmatvedībā kā galvenajai grāmatvedei, finanšu menedžerei, auditorei, nodokļu konsultantei.

SIA „Debets” draudzīgais kolektīvs savu darbu organizē maksimāli efektīvi, garantējot Jūsu uzņēmuma grāmatvedības uzskaites pareizību, precizitāti, atbilstību mainīgajiem likumiem, profesionālo pakalpojumu sniegšanu laikā, kā arī komercnoslēpumu saglabāšanu.

Mēs uzņemamies visu ar grāmatvedību saistīto jautājumu risināšanu, lai jums būtu vairāk laika domāt par citām lietām. 

Mūsu interesēs ir Jūsu uzņēmuma izaugsme.

Grāmatvedības pakalpojumi

Grāmatvedība ir uzņēmējdarbības neatņemama sastāvdaļa, kam ir nepieciešams laiks, precizitāte un atbildība. Lai nodrošinātu veiksmīgu Jūsu uzņēmuma saimniecisko darbību, mēs Jums piedāvājam šādus pakalpojumus: 

• datorizētu, savlaicīgu, sistematizētu, uzskatāmu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši LR un ES normatīvajiem aktiem;
• algu aprēķināšanu;
• skaidrās naudas uzskaiti;
• nodokļu aprēķināšanu;
• maksājamo nodokļu apjoma optimizāciju;
• visu nepieciešamo atskaišu, gada pārskatu un bilanču sagatavošanu Valsts ieņēmumu dienestam, Statistikas pārvaldei, kā arī uzņēmuma vadībai;
• savlaicīgi aprēķinām uzņēmuma sagaidāmos finanšu rādītājus un informējam par tiem klienta vadību, norādot uz problemātiskāko finanšu rādītāju optimizācijas iespējām;
• uzņēmuma interešu pārstāvēšanu attiecībās ar Valsts ieņēmumu dienestu un citām valsts uzraudzības institūcijām;
• konsultācijas, dibinot uzņēmumu, un pirmreizējā uzņēmuma reģistrācija VID;
• konsultācijas grāmatvedības jautājumos;
• konsultācijas nodokļu likumdošanas piemērošanā;
• iekšējo auditu;
• fizisko personu ieņēmumu deklarāciju sagatavošanu, fizisko personu pārstāvību Valsts ieņēmumu dienestā.

Ja rodas kādi jautājumi, droši nāciet pie mums, un zinošs speciālists Jums sniegs nepieciešamo informāciju, kā arī risinājumus, kuri Jums ir vispiemērotākie.

Kontakti

Brīvības gatve 223, Rīga, LV-1039, 

Latvija 


Tālr.: +371 67-51-70-80

Mob. tālr.: +371 29-459-321


E-pasts:  anita.blumberga@debetsriga.lv

hCaptcha